רפואה סינית לתמיכה בחוסן הגוף ובמנגנוני הריפוי הטבעיים

רפואה סינית מסורתית היא אחת משיטות הריפוי
העתיקות ביותר, שהשימוש בה החל להתפתח לפני
כחמשת אלפים שנה.